E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Kontakti

Telefon:  05 689 20 60

Poslovni račun:  01235-6030652295

Davčna številka: SI80880258

Elektronski naslov:  info@os-hrpelje.si

 

Ravnatelj:

Sebastijan Mavrič ( sebastijan.mavric@gmail.com), tel.  05/689 20 61

 

Pomočnica ravnatelja:

Andrejka Lukač ( andrejkalukac@gmail.com), tel.  05/689 20 62

 

Poslovni sekretar:

Tanja Resinovič  ( tanja.resinovic@guest.arnes.si), tel.  05/689 20 60

 

Računovodja:

Stanka Valenčič  ( stanka.valencic@guest.arnes.si), tel.  05/689 20 66

 

Šolska svetovalna služba

socialna delavka:Danijela Želko ( danijela.zelko@guest.arnes.si), tel.  05/689 20 71

pedagoginja: Maja Sulčič ( maja.sulcic@gmail.com), tel.  05/689 20 71

 

Šolska knjižnica

knjižničarka: Daša Rebec, tel.  05/689 20 64

 

Šolska prehrana

vodja šolske prehrane: Lilijana Drobnjak

kuharica: Nevenka Boštjančič, tel.  05/689 20 70