E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Oddelki in učitelji

ŠOLSKO LETO 2019/2020

UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE

 

Učitelj  Poučuje Razrednik
Petra Gec, Neda Fabjančič razredni pouk 1. a
Mojca Čermelj, Anita Firm razredni pouk 1. b
Natalija Volf razredni pouk 2. a
Martina Kandare razredni pouk 2. b
Ivjana Rožac razredni pouk 3. a
Irena Mesarec razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Suzana Godina Jelušič razredni pouk 5. a
Jerica Carič Razredni pouk 5. b
Danijela Želko podaljšano bivanje  1. a
Vanda Jerala podaljšano bivanje  1. b
Neda Fabjančič podaljšano bivanje  2. a
Branka Ivančič podaljšano bivanje  2. b
Frančiška Klobučar podaljšano bivanje  3. a
Maja Sulčič podaljšano bivanje 3. b
Mirjana Metlika podaljšano bivanje  4. a
Mateja Turk podaljšano bivanje  4. b
Andrejka Lukač angleški jezik  2., 3., 4. r
Petra Gec prvi tuji jezik angleščina 1. r
Barbara Hrvatin Novak NIP italijanščina 4. in 5. r
Helena Menger angleški jezik  5. r
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Vesna Marion NIP umetnost 5. in 6.r
Anita Penko Maslo glasbena umetnost 5. a
Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b

 

UČITELJI 3. TRILETJE

 

 Učitelj  Poučuje predmete
Vlasta Race Boljunčič slovenski jezik, zgodovina
Samo Meden tehnika in tehnologija, izbirni predmeti
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, OPZ, MPZ
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti
Suzana Štavar geografija, zgodovina
Helena Menger angleški jezik
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti
Simona Krebelj slovenski jezik
Blanka Kaltnekar matematika, fizika
Lilijana Čepar matematika, fizika
Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti
Barbara Hrvatin Novak angleščina, italijanščina
Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti
Danijela Želko šolska svetovalna služba, PB
Maja Sulčič šolska svetovalna služba
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Dejan Čeranič šport
Daša Rebec zgodovina, državljanska kultura in etika
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč