E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR za leto 2019/2020

 

Šolsko leto 2019/2020 se začne 2. 9. 2019 in konča 24. 6. 2020, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2020.

 

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 3. 2. 2020 do 24. 6. 2020 (za 9. r do 15. 6. 2020)

 

 

Počitnice

Jesenske: od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019

Novoletne: od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020

Zimske: od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020

Prvomajske: 27. 4. 2020 in 1. 5. 2020

Letne: od 26. 6. 2020 do 31. 8. 2020

 

 

Pouka prosti dnevi:

 1. 10. 2019 – dan reformacije
 2. 11. 2019 – dan spomina na mrtve
 3. 12. 2019 – Božič
 4. 12. 2019 – dan samostojnosti
 5. 1. 2020 in 2.1.2020 – novoletni praznik
 6. 1. 2020 – pouka prost dan
 7. 2. 2020 – kulturni praznik
 8. 4. 2020 – Velikonočni ponedeljek
 9. 4. 2020 – dan upora proti okupatorju
 10. 5. 2020 in 2.5.2020 – praznik dela
 11. 6. 2020 – dan državnosti

 

 

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

od 16. 6. 2020 – 29. 6. 2020: prvi roki za učence devetih razredov

od 26. 6. 2020 do 9. 7. 2020: prvi roki za učence ostalih razredov

od 18. 8. 2020 do 31. 8. 2020: drugi roki

 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

 • torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
 • četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
 • ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, ŠPORT – 9. razred