E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Interesne dejavnosti

LEGENDA:

-brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB
-brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
-plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED
Angleška bralna značka Barbara Hrvatin Novak, Helena Menger, Andrejka Lukač 4.- 9. r
Angleške urice Petra Gec 3.r
Avdio (ozvočenje) Samo Meden 6. – 9. r.
Bistre glavce Jasmina Bubnič 4. r.
Bralna značka Razredniki 1. –  5. r.
Bralna značka Daša Rebec 6. –  9. r.
Foto krožek Samo Meden 6. – 9. r.
Gledališki krožek Ivjana Rožac 3. – 4. r.
Kamnoseški krožek Frane Požrl 5.  –  6. r.
Klekljarski krožek Sonja Kurir Borovčič 1. –  9. r.
Klub prostovoljcev Danijela Želko 6. –  9. r.
Knjižničarski krožek Daša Rebec 6. –  9. r.
Krožek šivanja in pletenja Vanda Jerala 3. – 4. r.
Likovni krožek Vesna Marion 4.- 9. r.
Mini rokomet  – mlajše deklice B ŠD Jadran Bluemarine 4. – 6. r.
Mladinski pevski zbor Anita Penko Maslo 6. –  9. r.
Nogomet NK Jadran Hrpelje – Kozina 5. –  9. r.
Nogometna šola-dečki in deklice NK Jadran Hrpelje-Kozina 1. –   4. r.
Otroški pevski zbor Anita Penko Maslo 1. –  5. r.
Planinski krožek Zunanji izvajalec 1. –  9. r.
Plesna šola Zunanji sodelavec 1.- 4.r.
Prvaki znanja Daša Rebec 7. –  9. r.
Rokomet – dečki RD Jadran 2009

5. –  7. r.

8. –  9. r.

Rokomet – deklice A ŠD Jadran Bluemarine 7. –  9. r.
Sintetizator Fanči Klobučar 2. – 5. r.
Športni krožek – mini rokomet (dečki) RD Jadran 2009 1. –  4. r.
Športni krožek – mini rokomet (deklice) ŠD Jadran Bluemarine 1.–  4. r.
Tečaj SLJ za priseljence Tjaša Race 1. –  9.r.
Ustvarjalni prstki Natalija Volf 1. – 3. r
V škratkovi deželi Mojca Čermelj 1. r.
Vrtnarski  krožek Mirjana Metlika, Danjela Grgurić 6. –  9. r.