E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Šola v naravi informacije

Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

Šola bo tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede organizirala v obliki šole v naravi, kar predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z vidika poglabljanja stika z naravo in z rekreativnega vidika. Omogoča socialno učenje za izboljšanje medsebojnih odnosov med učenci. Vsako leto kandidiramo na razpis Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (COŠD).

1., 2. razred: privajanje na vodo (10-urni plavalni tečaj) pomlad 2020 – Bazeni Terme Čatež v Žusterni.

3. razred: letna šola v naravi od 18. 5. do 22. 5. 2020 – Debeli Rtič.

5. razred: zimska šola v naravi, od 16.  do 20. 12. 2019 – Cerkno.

7. razred: zimska šola v naravi, od 16. do 20. 12. 2019 – Cerkno.

Tabor za nadarjene: od 27. do 29. 9. 2019 – CŠOD Medved.