E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Dan: 15. januarja, 2013

 • Šolska prehrana

  Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in […]

  Več →
   
 • Dodatna strokovna pomoč

  Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in dvakrat tedensko prostovoljno popoldansko učno pomoč. Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. […]

  Več →
   
 • Svetovalna služba

  Svetovalna služba

  Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci ali učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki. Temeljne naloge šolske […]

  Več →
   
 • Sodelovanje s starši

  Šola sodeluje s starši v obliki: – govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00 – roditeljskih sestankov, – individualnih pogovorov, – predavanj in delavnic za starše, […]

  Več →
   
 • Podaljšano bivanje

  Podaljšano bivanje

  Tu lahko preberte več o naših oddelkih, urnikih, interesnih dejavnostih itd. Splošno o podaljšanem bivanju: Zgibanka podaljšano bivanje Podaljšano bivanje     Za kvalitetno in prijetno počutje učencev v OPB bomo […]

  Več →