E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki:

– govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00

– roditeljskih sestankov,

– individualnih pogovorov,

– predavanj in delavnic za starše,

– dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po spodnjem urniku.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2019/20

 

1. – 5. razred
Učitelj Dan Ura Prostor
Andrejka Lukač četrtek 1.ura (8.00-8.45) pisarna pom. ravnatelja
Anita Firm ponedeljek

1. in 3. teden v mesecu

10.00-10.30

zbornica
Branka Ivančič ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) zbornica
Danijela Želko četrtek 1.ura (8.00-8.45) ŠSS
Fanči Klobučar ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) zbornica
Irena Mesarec sreda 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Ivjana Rožac sreda 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Jasmina Bubnič sreda 2.ura (8.50-9.35) kabinet ZGO/KEM
Jerica Carič ponedeljek 2.ura (8.50-9.35) učilnica 5.b
Kristina Gustinčič torek 2.ura (8.50-9.35) kabinet ZGO/KEM
Maja Sulčič petek 1.ura (8.00-8.45) ŠSS
Martina Kandare torek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Mateja Turk ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) knjižnica
Mojca Čermelj ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) kabinet RS
Natalija Volf torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet RS
Neda Fabjančič sreda 5.ura (11.40-12.30) zbornica
Petra Vidmar četrtek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RS
Sebastijan Mavrič ponedeljek 1.ura (8.00-8.45) pisarna ravnatelja
Suzana Godina Jelušič ponedeljek 4.ura (10.50-11.35) učilnica 5.a
Vanda Jerala četrtek 5.ura (11.40-12.30) zbornica
6. – 9. razred
Učitelj Dan Ura Prostor
Anita Penko Maslo četrtek

1. in 3. teden v mesecu

11.00-11.30

učilnica GUM
Barbara Hrvatin Novak torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet TJA
Blanka Kaltnekar torek 4.ura (10.50-11.35) kabinet MA
Daša Rebec torek

1. in 3. teden v mesecu

11.00-11.30

knjižnica
Dejan Čeranič ponedeljek

1. in 3. teden v mesecu

10.15-10.45

kabinet ŠPO
Helena Menger četrtek 3.ura (10.00-10.45) kabinet TJA
Jaka Nemanič petek 1.ura (80.00-9.45) kabinet RAČ
Lilijana Drobnjak do NOV petek 1. in 3. teden v mesecu 12.30-13.00 kabinet ISP
Lilijana Čepar sreda 3.ura (10.00-10.45) učilnica MAT
Mirjana Metlika ponedeljek 3.ura (10.00-10.45) kabinet KEM
Peter Kastelic četrtek 4.ura (10.50-11.35) kabinet ŠPO
Samo Meden torek 3.ura (10.00-10.45) kabinet RAČ
Simona Krebelj sreda 2.ura (8.50-9.35) kabinet SLJ
Suzana Štavar četrtek 3.ura (10.00-10.45) učilnica ZGO – GEO
Tea Kocjančič ponedeljek 5.ura (11.40-12.30) kabinet DSP
Vesna Marion torek

1. in 3. teden v mesecu

10.00-10.30

učilnica LUM
Vlasta Race Boljunčič petek 4.ura (10.50-11.35) učilnica SLJ