E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Mesec: januar 2013

 • Urnik knjižnice

  Urnik knjižnice

  URNIK KNJIŽNICE V ŠOLSKEM LETU  2019/2020  

  Več →
   
 • Bralna značka

  Bralna značka

     Knjige so dobra družba, veš. In potrpežljive so.     Čakajo leta in leta, da jih vzameš v roke in prelistaš.    In sploh ti ne zamerijo.    Vinko Möderndorfer, […]

  Več →
   
 • Šolska knjižnica

  Bralna značka Učbeniški sklad Urnik knjižnice    

  Več →
   
 • Pouk

  Urnik Učbeniki in delovni zvezki Šolske potrebščine Izbirni predmeti Interesne dejavnosti Šola v naravi

  Več →
   
 • Organizacija dela

  Predmetnik  Šolski zvonec Oddelki in učitelji Šolski koledar Pravila šolskega reda Hišni red Vzgojni načrt Status učenca

  Več →
   
 • Informacije javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu Naziv zavoda: Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje Hrpelje, Reška cesta 30 6240 Kozina Slovenija telefon:  +386 5 6892060  Odgovorna uradna oseba: Sebastijan Mavric […]

  Več →
   
 • Prevozi

  Prevozi

  Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev Za zagotavljanje varnosti učencev sprejme šola pravila šolskega reda. Le ob upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko šola […]

  Več →
   
 • Šola v naravi informacije

  Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole. Šola bo tudi v tem šolskem letu […]

  Več →
   
 • Interesne dejavnosti

  LEGENDA: -brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB -brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev -plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED Angleška bralna značka Barbara Hrvatin Novak, Helena […]

  Več →
   
 • Izbirni predmeti

  Izbirni predmeti

  Poleg obveznih izbirnih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. To so predmeti, ki jih učenec v III. triletju izbere glede na svoje […]

  Več →