E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Veliki nemarni škornji

Ideja (in s tem program) VELIKI NEMARNI ŠKORNJI je do današnje podobe prehodila že 5 let in v tem času raziskovanja, evalviranja in nadgradnje združila lepo število otrok iz vrtcev in osnovnih šol.

Program koordinira Zavod Vista Murska Sobota, katerega idejni vodja in avtorica je Aleksandra Pinterič s svojim timov sodelavcev.

Namen programa VELIKI NEMARNI ŠKORNJI je spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti,  razvoj kritičnega mišljenja ter izgradnja višjih moralnih vrednot pri otrocih, ki predstavljajo gibalo razvoja.

CILJ PROGRAMA:

  • Spodbujanje učinkovitih metod poučevanja, učenja in osveščanja z namenom pridobivanja trajnega in uporabnega znanja.
  • Razvoj višjih moralnih vrednot in dvig ekološko-družbene zavesti.
  • Omiliti onesnaževanje narave in okolja ter posledic njihovega vpliva na posameznika, na družbo, okolje in naravo.

Program dolgoročno prispeva k spodbujanju mladih generacij k boljši kvaliteti življenja in  dviguje ozaveščenost o soodvisnosti   ljudi, okolja, narave, družbe. Program ponuja rešitve aktualne  družbene in gospodarske problematike  izhajajoč iz domišljije otrok, ki jih je potrebno ustrezno usmerjati in spodbujati. Samo kreativne in ustvarjalne generacije bodo pomagale k razvoju in spodbujanju gospodarstva z inovativni rešitvami na vseh področjih.

Ideja projekta je prejela 2. mesto za inovativnost projekta/ideje s strani Gospodarske zbornice Slovenije, ravno tako pa je idejo z ambasadorstvom podprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Izvedba programa je zasnovana na aktivnostih, vezanih na komplet za otroke (knjiga brez ilustracij in zgoščenka).  Otroci s pomočjo junakov iz zgodbe spoznavajo početje velikih nemarnih škornjev. Preizkusijo se kot ilustratorji knjige in kot reševalci nastalega problema. Skupaj z junaki iščejo načine, kako velike nemarne škornje opozoriti, da njihovo ravnanje ni primerno.

Več: www.velikinemarniskornji.si