E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Leto: 2013

 • Informacije javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu Naziv zavoda: Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje Hrpelje, Reška cesta 30 6240 Kozina Slovenija telefon:  +386 5 6892060  Odgovorna uradna oseba: Sebastijan Mavric […]

  Več →
   
 • Prevozi

  Prevozi

  Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev Za zagotavljanje varnosti učencev sprejme šola pravila šolskega reda. Le ob upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko šola […]

  Več →
   
 • Šola v naravi informacije

  Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole. Šola bo tudi v tem šolskem letu […]

  Več →
   
 • Interesne dejavnosti

  LEGENDA: -brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB -brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev -plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED Angleška bralna značka Barbara Hrvatin Novak, Helena […]

  Več →
   
 • Izbirni predmeti

  Izbirni predmeti

  Poleg obveznih izbirnih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. To so predmeti, ki jih učenec v III. triletju izbere glede na svoje […]

  Več →
   
 • Šolske potrebščine

  Šolske potrebščine

    od 1. do 9. razred    

  Več →
   
 • Učbeniki in delovni zvezki

  Učbeniški sklad Šola ima učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci sposodijo učbenike za tekoče šolsko leto.  Vsi učenci od 1. do 9. razreda si bodo učbenike lahko izposodili brezplačno. […]

  Več →
   
 • Urnik

  Urniki za šolsko leto 2019/20   

  Več →
   
 • Hišni red

  Hišni red

  V skladu z 31. a členom ZOŠ ( Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnateljica šole sprejela HIŠNI RED. Osnovna šola Dragomirja […]

  Več →
   
 • Pravila šolskega reda

  Pravila šolskega reda

     Pravila šolskega reda najdete TUKAJ.

  Več →