E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Prijava in odjava

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši na začetku šolskega leta, oddajo jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom. Učenec lahko sproti kupuje bone za kosilo, v tajništvu od 7.30 do 8.00.

Prijavo  lahko starši kadar koli prekličejo. Preklic začne veljati z naslednjim dnem.

Vodja kuhinje vodi evidenco o prevzetju obroka (kosila).

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.

Šolsko malico in kosilo starši odjavijo v tajništvu na telefonsko številko 05 689 20 60 ali na elektronski naslov info@os-hrpelje.si .

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Pravočasno odjavljene obroke bomo upoštevali pri plačilu. Stroške prehrane in ostale stroške morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s seznamom prepovedanih in dovoljenih živil. Spremembo diete starši sporočijo v tajništvo. Vsako šolsko leto je potrebno zdravniško potrdilo za dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti novo. Starši le-teh otrok naj dosledno sporočajo odsotnost oz. prisotnost otroka.

V kolikor starši finančnih obveznosti ne poravnajo v zakonitem roku, otrok dnevno kupuje bone za kosilo.

Cena obrokov:

  • malica:         0,80 €
  • kosilo:          2,80 €
  • malica OPB:  0,50 €